sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mrs Quyên
Giám Đốc - 0987 1818 87

Thép hình U I V H

Thép hình H
Thép hình H
Thép hình U
Thép hình U
Thép hình V
Thép hình V
Thép hinh I
Thép hinh I

Thép chế tạo

Thép cuộn
Thép cuộn
Thép lưới
Thép lưới
Thép ống
Thép ống
Thép tròn cuộn
Thép tròn cuộn
Thép vuông đặc
Thép vuông đặc
Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm
Thép lá
Thép lá
Thép ống đúc
Thép ống đúc

Thép tấm

Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng
Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng
Thép tấm chống trượt
Thép tấm chống trượt
Thép tấm gân chống trượt
Thép tấm gân chống trượt

Gia công cơ khí

Cắt bản mã
Cắt bản mã
Gia công khung nhà thép
Gia công khung nhà thép
Gia công khoan cắt bản mã
Gia công khoan cắt bản mã
Chế tạo đường ống cứu hỏa
Chế tạo đường ốn...